Kursus i Certificeret Lean Konsulent

KURSUS i Certificeret Lean Konsulent

Lær at skabe resultater med Lean Konsulent uddannelsen

Lean konsulent uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde med Lean på konsulentniveau - enten som intern eller ekstern konsulent. Du vil blive trænet af en erfaren Lean Konsulent i at udvælge og implementere Lean i organisationer samt lede og eksekvere effektiviseringsprojekter.Lean Konsulentuddannelsen er vores mest dybdegående Lean uddannelse, hvor du får et indgående kendskab til, hvordan Lean teknikker og værktøjer er anvendt i en række forskellige organisationer. Dette kursus sikrer dig således den optimale forudsætning for selv at drive en Lean implementering.Kursets indhold

Du vil i løbet af uddannelsen lære de bagvedliggende værdier og filosofier fra Toyota, der giver dig en forståelse for Lean mindsettet. Du lærer således at se verden gennem Lean-briller med fokus på optimering af kundeværdi, eliminering af spild samt skabelse af en organisationskultur med fokus på løbende forbedringer (kaizen).


Uddannelsen består udover de 11 kursusdage ligeledes af hjemmearbejde med læsestof fra modul til modul, ligesom det forventes at du gennemfører et effektiviseringsprojekt i egen organisation som en del af forløbet. Dette er et element i uddannelsen, som vi har rigtige gode erfaringer med, da denne opgave ofte både skaber et konkret udbytte for din organisation og hjælper til at understøtte din egen læring undervejs i forløbet.


I løbet af kurset vil du få en intens træning i Lean-værktøjer, således at du er garanteret at få en dybdegående forståelse for både værktøjernes konkrete anvendelse og de bagvedliggende mekanismer for, hvorfor værktøjerne virker. På den måde bliver du i stand til at selektere og udvælge de Lean værktøjer, der vil give den største effekt i forhold til problemstillingerne i din organisation.Undervejs på Lean Konsulent uddannelsen vil du blive trænet i følgende:

 • Lean principperne
 • At se spild i processer
 • At optimere ved hjælp af værdistrømsanalyse i forhold til kundeværdi og flow
 • At arbejde struktureret med løbende forbedringer ved hjælp af PDCA metoden
 • At arbejde med mål, måling og målstyring
 • At navigere i en række Lean værktøjer; herunder Standardiseret Lean og arbejdspladsens indretning via 5S
 • At drive Lean projekter samt måle effekten af Lean og sikre hjemtagning af gevinst
 • At udøve Lean Ledelse inkl. Lean coaching (tavlemøde)
 • At arbejde systematisk med indbygget kvalitet
 • At anvende Lean værktøjer i forhold til Lean & Innovation
 • At udarbejde plan for implementering af Lean og den videre Lean rejse

Kursusdage

Dag 1: Lean filosofien og de 8 spildtyper

Lean Principperne
På den første dag får du en generel introduktion til Lean. På dagen bliver du præsenteret for filosofien i Lean - og hvordan principperne og værktøjerne kan hjælpe med at skabe en mere effektiv og bedre hverdag. Du lærer om kundeværdi, værdistrømme, flow, styring og løbende forbedringer.

De 8 spildtyper
Derudover får du en introduktion til de 8 spildtyper i administration: Overservicering, Uhensigtsmæssig processer, fejl, ventetid, sagsbunker, uklar kommunikation, unødvendig bevægelse og uudnyttede evner. Samt metoder og eksempler på hvordan du kan komme spildtyperne til livs.

Dagen rundes af med et Lean administrationsspil, der giver syn for sagen i forhold til værdien af det gennemgåede stof.

Dag 2: Flowanalyse med værdistrømsanalyse

Værdistrømsanalyse
Du lærer om et af de vigtigste principper i Lean, som handler om at nedbryde siloer på tværs af afdelinger og tænke i helheder i stedet for at suboptimere i de forskellige afdelinger. Med værdistrømsanalysen får du et konkret værktøj, som du kan bruge til at skabe flow i din egen organisation. På dagen vil du ligeledes få til opgave at arbejde med en case fra din egen organisation. Du vil komme til at identificere kunde, kundeværdi samt kortlægge den nuværende værdistrøm, ligesom du vil hente inspiration til forbedring af flowet heri.

Med de to kursusdage får du således en række metoder og værktøjer, som du kan gå direkte hjem og få udbytte af i dit eget arbejde.

Dag 3: Performance Management, KPI’er og synlig projektstyring

Lær hvordan du kan bruge mål, KPI’er og målinger til at udvælge fokusområder og sætte ind de steder, der forbedrer performance. Du vil blive vist en række eksempler på, hvordan Visual Management aktivt bruges i en række danske og internationale virksomheder, og blandt andet får du eksempler på, hvilke KPI’er der typisk udvælges og fokuseres på.

Vi går systematisk til værks og arbejder med design af målstyringssystem ud fra modellen:

 • Erkende nødvendigheden af Performance Management
 • Identificering af KPI´er
 • Udarbejdelse af KPI herunder skemaer
 • Brug af KPI´er i dagligdagen
 • Udvikling og forbedringer

 • I forlængelse af dagen kan du således gå direkte hjem og arbejde videre med udvælgelse og design af dine egne KPI’er ud fra de gennemgåede skabeloner.

  Du vil desuden blive præsenteret for konkrete eksempler på anvendte målstyringstavler, ligesom du vil blive introduceret til metod

  Dag 4: Kaizen samt Kaizen Event

  Lær at arbejde systematisk med problemløsning & løbende forbedringer, når vi i fællesskab dykker ned i Lean Princip 5: Søg mod perfektion gennem løbende forbedringer (Kaizen). Nøgleord som medarbejderinvolvering, inkrementel innovation, forbedringsprojekter og Kaizen events vil i den grad blive gennemgået på denne kursusdag.

  Derudover vil vi gennemgå en række forskellige analyseværktøjer, således at du når dagen er omme, vil have et godt indblik i hvilke værktøjer, der er relevante for dig, og hvordan du kan bruge dem i din hverdag til at få succes med jeres Lean rejse.

  Som en del af dagen vil du ligeledes få lejlighed til at lave konkrete forbedringer i en problemstilling fra din egen organisation, selvfølgelig ud fra A3 eller PDCA metoden, som bliver gennemgået i løbet af dagen.

  Dag 5: Standardiseret arbejde og 5S

  Få et grundigt dyk ned i to af de vigtigste værktøjer i Lean Værktøjskassen. “Du kan ikke forbedre dig uden en standard” sagde Taiichi Ohno, som af mange betragtes som faderen til hele Lean systemet. På denne dag lærer du, hvordan man arbejder med standardiseret arbejde, og hvorfor det er essentielt at have standarder for at kunne opbygge en Kaizen Kultur.

  Den anden halvdel af dagen vil vi arbejde med en grundig gennemgang af 5S, der ofte oversættes som systematisk indretning af arbejdspladsen. I forlængelse af dagen vil du være klædt på til at gå hjem i egen organisation og implementere de to værktøjer, der oftest anvendes som nogle af de første skridt i forbindelse med en Lean Implementering. Og da de samtidigt er de to værktøjer, der ofte fjerner eller reducerer rigtig meget spild, har du hermed sikret et godt afsæt for jeres videre Lean rejse.

  Dag 6: Lean Ledelse (de 14 principper)

  På denne dag går vi i dybden med de 14 ledelsesprincipper, som Toyotas ledere bruger som rettesnor for deres arbejde. Du lærer således, hvordan man som leder bør tænke og agere for at drifte og udvikle en Lean organisation, samtidig med at vi sammen sætter fokus på hvordan man i praksis når derhen.

  Som afslutning på dagen gennemgås – med fokus på bl.a. ledelsens rolle – konkrete metoder til implementering af lean, ligesom vi kommer omkring metoder til fastholdelse og gevinstrealisering af udarbejdede Lean initiativer.

  Dag 7: Jidoka, Fastholdelse, Assesment og gevinst realisering

  Du lærer konkrete metoder til at indbygge kvalitet i jeres processer, således at det sikres, at der ikke sker fejl.

  I løbet af formiddagen arbejdes således med følgende elementer:
  Indføring i indbygget kvalitet Lær at udarbejde en kvalitetskortlægning ud fra en identificeret problemstilling Lær om forebyggende handlinger (Poka Yoke, FMEA m.fl.)

  I løbet af 2. halvdel af dagen går vi nærmere i dybden med en række vigtige Lean Værktøjer og metoder til at fastholde og forbedre Lean i jeres organisation ud fra følgende elementer:

 • Lær at bruge Friske Øjne system til fastholdelse
 • Opfølgningspolitikker – Hvad er ledelsens rolle?
 • Lean Assessment – Hvor langt er vi med lean?
 • Lær at vurdere modenheden i lean-processen

 • Du lærer med andre ord, hvordan du kan opbygge et system, der skal sikre, at Lean bliver fastholdt og forbedret i jeres organisation.

  Dag 8: Lean Kata og Coaching (tavlemødet)

  Lær hvordan du udvikler dig selv, ledere, mellemledere og medarbejdere indenfor Lean kompetencerne. På dagen lærer du hvordan du laver Lean Kata, dvs. laver udviklingsplaner og coacher nøglepersoner i organisation til at nå deres mål indenfor Lean. Dit udbytte på dagen vil være en række kommunikations- og coachingteknikker, du kan anvende i en Lean Coaching rolle.

  På dagen vil vi tage udgangspunkt i coaching af tavlemødet, der er et af de centrale omdrej- ningspunkter i et lean miljø. Såfremt det er muligt og der på holdet er opbakning hertil, vil dagen endvidere inkludere et virksomhedsbesøg, hvor der vil være lejlighed til at høre nærmere om Lean Rejsen hos en konkret virksomhed. Eksempelvis er i forbindelse med dagen tidligere aflagt besøg hos HOFOR, Ideal Combi, Skanderborg Kommune og Lego.

  Dag 9: Lean Innovation og NPD

  Lær hvordan Lean Innovation kan bruges i Innovationsafdeling og R&D til at optimere udviklingshastigheden (time-to-market), hit-raten samt højne kvaliteten i innovationsarbejdet.

  I løbet af dagen får du således en indsigt i de Lean Værktøjer, som nogle af verdens mest innovative virksomheder anvender i form af bl.a.:

 • De 13 Lean Innovations principper
 • De 8 spildtyper i udvikling
 • Front-loading
 • Synlig projektstyring

 • I forlængelse af dagen vil du således have tilegnet dig en forståelse for brugen af forskellige metoder til at arbejde med innovation og produktudvikling i din egen organisation, ligesom du vil have modtaget konkrete eksempler på, hvorledes andre har anvendt lean innovation i deres organisation.

  Dag 10: Lean strategi og implementering

  Fører lean til stress eller et bedre arbejdsmiljø? Det er et af de spørgsmål, vi går i dybden med, når vi dykker ned i analyserne fra det nyligt afsluttede 3-årige forskningsprojekt LEANUS (Lean uden stress). Vi går i dybden med nøgleord som substress, distress, De 6 Guldkorn samt Social Kapital og ser herigennem nærmere på betydningen af det psykiske arbejdsmiljø i forandringsprocessen.

  Dagen runder vi af med at se nærmere på Lean Implementering. Hvad skal der til for at Lean bliver en succes? Med udgangspunkt i erfaringer fra mindre og større danske virksomheder og organisationer får du kendskab til forskellige leanmodeller og strategier, og lærer hvordan din organisation kan arbejde med Lean som midlet til at opnå jeres mål.

  Afslutningsvist dykker vi desuden ned og ser nærmere på resultater med lean. Hvad viser undersøgelser eksempelvis er de væsentligste resultater i arbejdet med Lean? Og hvad er det sværeste ved at implementere Lean?

  Dag 11: Effektiviseringsopgave i egen organisation, Certificeringsopgave

  For at modtage din Lean Konsulent-certificering skal du afslutte din Lean uddannelse med et effektiviseringsprojekt i din egen organisation. Gennem hele uddannelsen har du lært et tankesæt og en række Lean værktøjer, som du nu skal sætte i spil i forhold til en konkret effektiviseringscase fra din egen organisation.

  Vi har rigtig gode erfaringer med denne del af kurset, da denne opgave ofte skaber et konkret udbytte for din organisation - og viser effekten af Lean med det samme. Hvis du ikke allerede har en arbejdsgang i tankerne inden uddannelsens første dag, så vil du helt sikkert finde en undervejs i forløbet – som underviseren også gerne hjælper dig med at optimere på ved at reducere spild og skabe øget flow.

  På afslutningsdagen for Lean Konsulentuddannelsen bliver lejlighed til at gennemgå de udarbejdede effektiviseringsopgaver for hinanden, således at vi ligeledes her har mulighed for at praktisere Lean Kata samt coachingteknikker.  Dit udbytte af kurset:

  I løbet af de elleve dage vil du få en dybdegående forståelse af Lean. Således vil du komme til at arbejde med både konkrete værktøjer, ledelse, værdier og kultur. Udgangspunktet for undervisningen er deltagernes daglige virke, og der lægges vægt på, at den enkelte deltager er i stand til at koble de tillærte værktøjer til deres egne udfordringer.
  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  11 dage


  Pris:

  43300 DKK pr. deltager


  Sted:

  København: Aalborg Universitet København, Sydhavnen

  Aarhus: Hotel Marselis


  Tidspunkt:

  Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til 16:00.