Kursus i Certificeret Lean Manager

KURSUS i Certificeret Lean Manager

Lær at anvende Lean og drive en Lean implementering som Lean Leder, Lean Projektleder eller Lean Projektdeltager

Lean Manager er et af vores mest populære Lean kurser, da du på meget kort tid får en god og praksisnær forståelse for at optimere processer ved hjælp af Lean værktøjer.Kurset henvender sig til dig, der enten allerede er leder eller som ønsker at udvikle dig som Lean leder. Kurset er meget hands on, og der vil være fokus på at arbejde og lave øvelser med de Lean værktøjer, som du bliver præsenteret for i løbet af de 6 dage.

Kursets indhold

Uddannelsen vil give dig kompetencer til at kunne arbejde med at lede Lean initiativer - enten som leder, projektleder, konsulent eller projektdeltager. Så hvis du ønsker en praktisk, metodisk og teoretisk anvendelig uddannelse, så er det uddannelsen for dig.I løbet af kurset vil du:

 • Få kendskab til lean principperne
 • Lære at se spild i processer
 • Lære at optimere ved hjælp af Lean værktøjer samt Værdistrømsanalyse
 • Lære at arbejde med mål, måling og målstyring
 • Lære at arbejde struktureret med løbende forbedringer ved hjælp af PDCA metoden
 • Få indsigt i standardiseret lean samt optimering af arbejdspladens indretning via 5S
 • Lære at drive Lean projekter samt måle effekten af Lean og sikre hjemtagning af gevinst

Kursusdage

Dag 1: Lean filosofien og de 8 spildtyper

Lean Principperne
På den første dag får du en generel introduktion til Lean. På dagen bliver du præsenteret for filosofien i Lean - og hvordan principperne og værktøjerne kan hjælpe med at skabe en mere effektiv og bedre hverdag. Du lærer om kundeværdi, værdistrømme, flow, styring og løbende forbedringer.

De 8 spildtyper
Derudover får du en introduktion til de 8 spildtyper i administration: Overservicering, Uhensigtsmæssig processer, fejl, ventetid, sagsbunker, uklar kommunikation, unødvendig bevægelse og uudnyttede evner. Samt metoder og eksempler på hvordan du kan komme spildtyperne til livs.

Dagen rundes af med et Lean administrationsspil, der giver syn for sagen i forhold til værdien af det gennemgåede stof.

Dag 2: Flowanalyse med værdistrømsanalyse

Værdistrømsanalyse
Du lærer om et af de vigtigste principper i Lean, som handler om at nedbryde siloer på tværs af afdelinger og tænke i helheder i stedet for at suboptimere i de forskellige afdelinger. Med værdistrømsanalysen får du et konkret værktøj, som du kan bruge til at skabe flow i din egen organisation. På dagen vil du ligeledes få til opgave at arbejde med en case fra din egen organisation. Du vil komme til at identificere kunde, kundeværdi samt kortlægge den nuværende værdistrøm, ligesom du vil hente inspiration til forbedring af flowet heri.

Med de to kursusdage får du således en række metoder og værktøjer, som du kan gå direkte hjem og få udbytte af i dit eget arbejde.

Dag 3: Performance Management, KPI’er og synlig projektstyring

Lær hvordan du kan bruge mål, KPI’er og målinger til at udvælge fokusområder og sætte ind de steder, der forbedrer performance. Du vil blive vist en række eksempler på, hvordan Visual Management aktivt bruges i en række danske og internationale virksomheder, og blandt andet får du eksempler på, hvilke KPI’er der typisk udvælges og fokuseres på.

Vi går systematisk til værks og arbejder med design af målstyringssystem ud fra modellen:

 • Erkende nødvendigheden af Performance Management
 • Identificering af KPI´er
 • Udarbejdelse af KPI herunder skemaer
 • Brug af KPI´er i dagligdagen
 • Udvikling og forbedringer

 • I forlængelse af dagen kan du således gå direkte hjem og arbejde videre med udvælgelse og design af dine egne KPI’er ud fra de gennemgåede skabeloner.

  Du vil desuden blive præsenteret for konkrete eksempler på anvendte målstyringstavler, ligesom du vil blive introduceret til metod

  Dag 4: Kaizen samt Kaizen Event

  Lær at arbejde systematisk med problemløsning & løbende forbedringer, når vi i fællesskab dykker ned i Lean Princip 5: Søg mod perfektion gennem løbende forbedringer (Kaizen). Nøgleord som medarbejderinvolvering, inkrementel innovation, forbedringsprojekter og Kaizen events vil i den grad blive gennemgået på denne kursusdag.

  Derudover vil vi gennemgå en række forskellige analyseværktøjer, således at du når dagen er omme, vil have et godt indblik i hvilke værktøjer, der er relevante for dig, og hvordan du kan bruge dem i din hverdag til at få succes med jeres Lean rejse.

  Som en del af dagen vil du ligeledes få lejlighed til at lave konkrete forbedringer i en problemstilling fra din egen organisation, selvfølgelig ud fra A3 eller PDCA metoden, som bliver gennemgået i løbet af dagen.

  Dag 5: Standardiseret arbejde og 5S

  Få et grundigt dyk ned i to af de vigtigste værktøjer i Lean Værktøjskassen. “Du kan ikke forbedre dig uden en standard” sagde Taiichi Ohno, som af mange betragtes som faderen til hele Lean systemet. På denne dag lærer du, hvordan man arbejder med standardiseret arbejde, og hvorfor det er essentielt at have standarder for at kunne opbygge en Kaizen Kultur.

  Den anden halvdel af dagen vil vi arbejde med en grundig gennemgang af 5S, der ofte oversættes som systematisk indretning af arbejdspladsen. I forlængelse af dagen vil du være klædt på til at gå hjem i egen organisation og implementere de to værktøjer, der oftest anvendes som nogle af de første skridt i forbindelse med en Lean Implementering. Og da de samtidigt er de to værktøjer, der ofte fjerner eller reducerer rigtig meget spild, har du hermed sikret et godt afsæt for jeres videre Lean rejse.

  Dag 6: Lean Ledelse (de 14 principper)

  På denne dag går vi i dybden med de 14 ledelsesprincipper, som Toyotas ledere bruger som rettesnor for deres arbejde. Du lærer således, hvordan man som leder bør tænke og agere for at drifte og udvikle en Lean organisation, samtidig med at vi sammen sætter fokus på hvordan man i praksis når derhen.

  Som afslutning på dagen gennemgås – med fokus på bl.a. ledelsens rolle – konkrete metoder til implementering af lean, ligesom vi kommer omkring metoder til fastholdelse og gevinstrealisering af udarbejdede Lean initiativer.  Dit udbytte af kurset:

  I løbet af de seks dage vil du få en dybdegående forståelse af Lean. Således vil du komme til at arbejde med både konkrete værktøjer, ledelse, værdier og kultur. Udgangspunktet for undervisningen er deltagernes daglige virke, og der lægges vægt på, at den enkelte deltager er i stand til at koble de tillærte værktøjer til deres egne udfordringer.
  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  6 dage


  Pris:

  23200 DKK pr. deltager


  Sted:

  København: Aalborg Universitet København, Sydhavnen

  Aarhus: Hotel Marselis


  Tidspunkt:

  Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til 16:00.