Kursus i Lean Service og Administration

KURSUS i Lean Service og Administration

Lær at arbejde systematisk med at skabe forbedringer i service og administrative processer

Lean Administration tager udgangspunkt i, hvordan man kan arbejde systematisk med at skabe forbedringer i service og administrative processer. Lean bliver gennemgået i relation til Administration på en grundig, jordnær og praktisk måde, for at sikre den bedste læring hos deltagerne. Kurset egner sig også til produktion.
Lean kurset for administration henvender sig til både private virksomheder og offentlige organisationer. Skulle du efterfølgende have lyst til at arbejde med målstyring, forbedringer samt hvordan Lean kan ledes, har du mulighed for at supplere med yderligere fire dages uddannelse. Efter denne supplering vil du blive certificeret Lean Manager.Kursets indhold

Over to dage trænes du i Lean principper, værktøjer og metoder. Du får en solid forståelse af de teoretiske aspekter, men hovedvægten er lagt på den konkrete og virkelighedsnære anvendelse af Lean. For at sikre en god læringsproces anvendes en række øvelser og cases, som understøtter brugen af Lean værktøjerne.I løbet af kurset vil du få indsigt i:

  • Lean principperne i relation til service og administration
  • De 8 spildtyper
  • Lean Værktøjer i service og administration
  • Erfaringer fra andre virksomheder
  • Forståelse for 5S, PDCA, og Daglig
  • Planlægning
  • Øvelser og træning i værdistrømsanalyse og flow

Kursusdage

Dag 1: Lean filosofien og de 8 spildtyper

Lean Principperne
På den første dag får du en generel introduktion til Lean. På dagen bliver du præsenteret for filosofien i Lean - og hvordan principperne og værktøjerne kan hjælpe med at skabe en mere effektiv og bedre hverdag. Du lærer om kundeværdi, værdistrømme, flow, styring og løbende forbedringer.

De 8 spildtyper
Derudover får du en introduktion til de 8 spildtyper i administration: Overservicering, Uhensigtsmæssig processer, fejl, ventetid, sagsbunker, uklar kommunikation, unødvendig bevægelse og uudnyttede evner. Samt metoder og eksempler på hvordan du kan komme spildtyperne til livs.

Dagen rundes af med et Lean administrationsspil, der giver syn for sagen i forhold til værdien af det gennemgåede stof.

Dag 2: Flowanalyse med værdistrømsanalyse

Værdistrømsanalyse
Du lærer om et af de vigtigste principper i Lean, som handler om at nedbryde siloer på tværs af afdelinger og tænke i helheder i stedet for at suboptimere i de forskellige afdelinger. Med værdistrømsanalysen får du et konkret værktøj, som du kan bruge til at skabe flow i din egen organisation. På dagen vil du ligeledes få til opgave at arbejde med en case fra din egen organisation. Du vil komme til at identificere kunde, kundeværdi samt kortlægge den nuværende værdistrøm, ligesom du vil hente inspiration til forbedring af flowet heri.

Med de to kursusdage får du således en række metoder og værktøjer, som du kan gå direkte hjem og få udbytte af i dit eget arbejde.Dit udbytte af kurset:

Over to dage trænes du i Lean principper, værktøjer og metoder. Du får en solid forståelse af de teoretiske aspekter, men hovedvægten er lagt på den konkrete og virkelighedsnære anvendelse af Lean. For at sikre en god læringsproces anvendes en række øvelser og cases, som understøtter brugen af Lean værktøjerne.


Efter Lean kurset har du en god forståelse for de vigtigste Lean principper og metoder, som du kan bruge i din egen organisation. Du vil således få den grundlæggende introduktion til Lean, og du vil blive præsenteret for en række konkrete eksempler på, hvordan andre organisationer har anvendt Lean metoder til at effektivisere administrative processer.
Praktiske oplysninger

Varighed:

2 dage


Pris:

6900 DKK pr. deltager


Sted:

København: Aalborg Universitet København, Sydhavnen

Aarhus: Hotel Marselis


Tidspunkt:

Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til 16:00.