Kursus i Lean Six Sigma Green Belt (10 dage) - Virksomhedshold

KURSUS i Lean Six Sigma Green Belt (10 dage) - Virksomhedshold

Lær at anvende Lean Six Sigma til at fjerne spild og skabe stabilitet som Leder, Projektleder eller Konsulent

Lean Six Sigma Manager kombinerer det bedste fra to verdener, nemlig en af de mest populære Lean kurser blandt erhvervsfolk, sammen det bedste fra Six Sigma. Med dette kursus vil du og din virksomhed på meget kort tid få en rigtig god og praksisnær forståelse for at optimere processer ved hjælp af Lean Six Sigma værktøjer.Kurset henvender sig til dem, der enten allerede er leder eller som ønsker at blive en Lean Six Sigma leder. Kurset er meget hands-on, og der vil være fokus på at arbejde og lave øvelser med de Lean Six Sigma værktøjer, som i bliver præsenteret for i løbet af de 10 dage.


Kursets indhold

Denne Lean Six Sigma uddannelse henvender sig til personer på alle niveauer af organisationen. Uddannelsen vil give jer kompetencer til at kunne arbejde med at lede Lean Six Sigma initiativer - enten som leder, projektleder eller konsulent. Så hvis i ønsker en praktisk, metodisk og teoretisk anvendelig uddannelse, så er det uddannelsen for jer.


I lærer blandt andet:

 • Anvende DMAIC-modellen
 • Minimere spild
 • Lave værdistrømsanalyse
 • Designe KPIer
 • Udarbejde Kaizen-tavler
 • Udarbejde Lean Strategi
 • Coache og udvikle Lean Ledere
 • Minimere variation
 • Analysere og vurdere datasæt
 • Identificere sammenhæng imellem Input og Output
 • Skabe stabilitet

Kursusdage

Dag 1: Lean filosofien og de 8 spildtyper

Lean Principperne
På den første dag får du en generel introduktion til Lean. På dagen bliver du præsenteret for filosofien i Lean - og hvordan principperne og værktøjerne kan hjælpe med at skabe en mere effektiv og bedre hverdag. Du lærer om kundeværdi, værdistrømme, flow, styring og løbende forbedringer.

De 8 spildtyper
Derudover får du en introduktion til de 8 spildtyper i administration: Overservicering, Uhensigtsmæssig processer, fejl, ventetid, sagsbunker, uklar kommunikation, unødvendig bevægelse og uudnyttede evner. Samt metoder og eksempler på hvordan du kan komme spildtyperne til livs.

Dagen rundes af med et Lean administrationsspil, der giver syn for sagen i forhold til værdien af det gennemgåede stof.

Dag 2: Flowanalyse med værdistrømsanalyse

Værdistrømsanalyse
Du lærer om et af de vigtigste principper i Lean, som handler om at nedbryde siloer på tværs af afdelinger og tænke i helheder i stedet for at suboptimere i de forskellige afdelinger. Med værdistrømsanalysen får du et konkret værktøj, som du kan bruge til at skabe flow i din egen organisation. På dagen vil du ligeledes få til opgave at arbejde med en case fra din egen organisation. Du vil komme til at identificere kunde, kundeværdi samt kortlægge den nuværende værdistrøm, ligesom du vil hente inspiration til forbedring af flowet heri.

Med de to kursusdage får du således en række metoder og værktøjer, som du kan gå direkte hjem og få udbytte af i dit eget arbejde.

Dag 3: Performance Management, KPI’er og synlig projektstyring

Lær hvordan du kan bruge mål, KPI’er og målinger til at udvælge fokusområder og sætte ind de steder, der forbedrer performance. Du vil blive vist en række eksempler på, hvordan Visual Management aktivt bruges i en række danske og internationale virksomheder, og blandt andet får du eksempler på, hvilke KPI’er der typisk udvælges og fokuseres på.

Vi går systematisk til værks og arbejder med design af målstyringssystem ud fra modellen:

 • Erkende nødvendigheden af Performance Management
 • Identificering af KPI´er
 • Udarbejdelse af KPI herunder skemaer
 • Brug af KPI´er i dagligdagen
 • Udvikling og forbedringer

 • I forlængelse af dagen kan du således gå direkte hjem og arbejde videre med udvælgelse og design af dine egne KPI’er ud fra de gennemgåede skabeloner.

  Du vil desuden blive præsenteret for konkrete eksempler på anvendte målstyringstavler, ligesom du vil blive introduceret til metod

  Dag 4: Kaizen samt Kaizen Event

  Lær at arbejde systematisk med problemløsning & løbende forbedringer, når vi i fællesskab dykker ned i Lean Princip 5: Søg mod perfektion gennem løbende forbedringer (Kaizen). Nøgleord som medarbejderinvolvering, inkrementel innovation, forbedringsprojekter og Kaizen events vil i den grad blive gennemgået på denne kursusdag.

  Derudover vil vi gennemgå en række forskellige analyseværktøjer, således at du når dagen er omme, vil have et godt indblik i hvilke værktøjer, der er relevante for dig, og hvordan du kan bruge dem i din hverdag til at få succes med jeres Lean rejse.

  Som en del af dagen vil du ligeledes få lejlighed til at lave konkrete forbedringer i en problemstilling fra din egen organisation, selvfølgelig ud fra A3 eller PDCA metoden, som bliver gennemgået i løbet af dagen.

  Dag 5: Standardiseret arbejde og 5S

  Få et grundigt dyk ned i to af de vigtigste værktøjer i Lean Værktøjskassen. “Du kan ikke forbedre dig uden en standard” sagde Taiichi Ohno, som af mange betragtes som faderen til hele Lean systemet. På denne dag lærer du, hvordan man arbejder med standardiseret arbejde, og hvorfor det er essentielt at have standarder for at kunne opbygge en Kaizen Kultur.

  Den anden halvdel af dagen vil vi arbejde med en grundig gennemgang af 5S, der ofte oversættes som systematisk indretning af arbejdspladsen. I forlængelse af dagen vil du være klædt på til at gå hjem i egen organisation og implementere de to værktøjer, der oftest anvendes som nogle af de første skridt i forbindelse med en Lean Implementering. Og da de samtidigt er de to værktøjer, der ofte fjerner eller reducerer rigtig meget spild, har du hermed sikret et godt afsæt for jeres videre Lean rejse.

  Dag 6: Lean Ledelse (de 14 principper)

  På denne dag går vi i dybden med de 14 ledelsesprincipper, som Toyotas ledere bruger som rettesnor for deres arbejde. Du lærer således, hvordan man som leder bør tænke og agere for at drifte og udvikle en Lean organisation, samtidig med at vi sammen sætter fokus på hvordan man i praksis når derhen.

  Som afslutning på dagen gennemgås – med fokus på bl.a. ledelsens rolle – konkrete metoder til implementering af lean, ligesom vi kommer omkring metoder til fastholdelse og gevinstrealisering af udarbejdede Lean initiativer.

  Dag 7: Six Sigma filosofien og DMAIC-modellen

  Lær historien bag Six Sigma. Hvor stammer fra, hvor har Six Sigma sine styrker og hvordan Six Sigma og Lean går godt i hånd med hinanden. Dagen vil tage udgangspunkt i DMAIC-modellen, som er central i en Six Sigma tankegang. A3 vil blive anvendt som styringsværktøj, samt SIPOC til at identificere processen. Undervisningen vil variere imellem undervisning og gruppearbejde med en case.

  Dag 8: Basal beskrivende statistik og de 7 kvalitetsværktøjer

  En stor del af Six Sigma handler om, at kunne forstå de data, som er indsamlet. Derfor vil du på denne dag blive introduceret til basal beskrivende statistik. Her vil begreber blive forklaret og simple udregninger vil blive fortaget. Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. De 7 kvalitetsværktøjer vil blive præsenteret, hvor deres styrker og anvendelsesområder vil blive diskuteret. Der vil løbende være mulighed for at afprøve værktøjerne på en case i grupper.

  Dag 9: Voice of Customer (VOC), Critical to Quality (CTQ) og FMEA

  Lær hvordan du kan skabe overblik over kundens behov, så der bliver taget hånd om dem alle. Ud fra kundens behov vil du lære at identificere, hvilke processer som er kritiske i forhold til kvaliteten. Du vil blive præsenteret for og arbejde med værktøjer i grupper, som vil samle informationer og skabe en prioritering. Den sidste halvdel af dagen vil du arbejde med Fejl-Mulighed og Effekt Analyse værktøjet (FMEA), hvor du vil lære at tage en proaktiv tilgang til endnu ikke opstået hændelser.

  Dag 10: Grundlæggende Statistik og Statistiske Proces Kontrol (SPC)

  På denne dag vil du lære at forstå de data som du har indsamlet. Der vil blive taget udgangspunkt i de basale beskrivende statistik udtryk, som du allerede har lært. Du vil blive introduceret til forskellige fordelinger, centrale empiriske regler og Excel tips, som vil hjælpe dig med at analysere dine indsamlet data. Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. Efterfølgende vil du lære at anvende Statistiske Proces Kontrol, for at sikre om en proces er i kontrol. Når du har afsluttet denne dag, vil du være i stand til at analyser processer i din egen organisation og opbygge styringsværktøjet dertil.  Jeres udbytte af kurset:

  I løbet af de 10 dage vil i få en dybdegående forståelse af Lean Six Sigma. Således vil i komme til at arbejde med både konkrete værktøjer, ledelse, værdier og kultur. Udgangspunktet for undervisningen er deltagernes daglige virke, og der lægges vægt på, at den enkelte deltager er i stand til at koble de tillærte værktøjer til jeres egne udfordringer.
  Praktiske oplysninger

  Varighed:

  10 dage


  Pris:

  150000 DKK pr. hold


  Sted:

  Undervisningen foregår hos jer, så I sparer transporten.


  Tidspunkt:

  Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til 16:00.

  Det er også muligt at ændre i tidspunkterne efter jeres ønske.