Kursus i Lean Six Sigma Yellow Belt (4 dage) - Virksomhedshold

KURSUS i Lean Six Sigma Yellow Belt (4 dage) - Virksomhedshold

Lær at se spild og reducere variation i service og administrative processer

Lean Six Sigma tager udgangspunkt i det bedste fra to verdener. Med Lean Six Sigma vil du og din virksomhed blive introduceret til både Lean og Six Sigma filosofierne. Her vil i opleve, hvor meget de appellere til hinanden. På kurset vil i lære forskellige værktøjer, som gør jer i stand til at identificere spild og reducere variation. Hvilket vil reducere omkostninger og øge kundetilfredsheden.

Hvis dette kursus giver interesse for mere Lean Six Sigma, har i mulighed for at supplere med yderlige tre dages Lean uddannelse, og derved blive certificeret Lean Managere. Eller opgradere jeres Six Sigma egenskaber med Green Belt. Der er naturligvis også mulighed for at kombinere begge dele.

Kursets indhold

Over fire dage trænes i, i Lean Six Sigma principper, værktøjer og metoder. I får en solid forståelse af de teoretiske aspekter, men hovedvægten er lagt på den konkrete og virkelighedsnære anvendelse af Lean Six Sigma. For at sikre en god læringsproces anvendes en række øvelser og cases, som understøtter brugen af Lean Six Sigma værktøjerne.

I lærer blandt andet:

  • Anvende DMAIC-modellen
  • Lean Six Sigma Filosofien
  • Hvad er Lean Six Sigma
  • 8 spildtyper
  • Forstå flow
  • Lave værdistrømsanalyse
  • Optimere processer
  • Anvende DMAIC-modellen
  • Arbejde med Voice Of the Customer
  • Anvende beskrivende statistik på datasæt

Kursusdage

Dag 1: Lean filosofien og de 8 spildtyper

Lean Principperne
På den første dag får du en generel introduktion til Lean. På dagen bliver du præsenteret for filosofien i Lean - og hvordan principperne og værktøjerne kan hjælpe med at skabe en mere effektiv og bedre hverdag. Du lærer om kundeværdi, værdistrømme, flow, styring og løbende forbedringer.

De 8 spildtyper
Derudover får du en introduktion til de 8 spildtyper i administration: Overservicering, Uhensigtsmæssig processer, fejl, ventetid, sagsbunker, uklar kommunikation, unødvendig bevægelse og uudnyttede evner. Samt metoder og eksempler på hvordan du kan komme spildtyperne til livs.

Dagen rundes af med et Lean administrationsspil, der giver syn for sagen i forhold til værdien af det gennemgåede stof.

Dag 2: Flowanalyse med værdistrømsanalyse

Værdistrømsanalyse
Du lærer om et af de vigtigste principper i Lean, som handler om at nedbryde siloer på tværs af afdelinger og tænke i helheder i stedet for at suboptimere i de forskellige afdelinger. Med værdistrømsanalysen får du et konkret værktøj, som du kan bruge til at skabe flow i din egen organisation. På dagen vil du ligeledes få til opgave at arbejde med en case fra din egen organisation. Du vil komme til at identificere kunde, kundeværdi samt kortlægge den nuværende værdistrøm, ligesom du vil hente inspiration til forbedring af flowet heri.

Med de to kursusdage får du således en række metoder og værktøjer, som du kan gå direkte hjem og få udbytte af i dit eget arbejde.

Dag 3: Six Sigma filosofien og DMAIC-modellen

Lær historien bag Six Sigma. Hvor stammer fra, hvor har Six Sigma sine styrker og hvordan Six Sigma og Lean går godt i hånd med hinanden. Dagen vil tage udgangspunkt i DMAIC-modellen, som er central i en Six Sigma tankegang. A3 vil blive anvendt som styringsværktøj, samt SIPOC til at identificere processen. Undervisningen vil variere imellem undervisning og gruppearbejde med en case.

Dag 4: Basal beskrivende statistik og de 7 kvalitetsværktøjer

En stor del af Six Sigma handler om, at kunne forstå de data, som er indsamlet. Derfor vil du på denne dag blive introduceret til basal beskrivende statistik. Her vil begreber blive forklaret og simple udregninger vil blive fortaget. Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. De 7 kvalitetsværktøjer vil blive præsenteret, hvor deres styrker og anvendelsesområder vil blive diskuteret. Der vil løbende være mulighed for at afprøve værktøjerne på en case i grupper.Jeres udbytte af kurset:

Over 4 dage trænes i, i Lean Six Sigma principper, værktøjer og metoder. I får en solid forståelse af de teoretiske aspekter, men hovedvægten er lagt på den konkrete og virkelighedsnære anvendelse af Lean Six Sigma. I vil have haft værktøjerne imellem hænderne i form af case arbejde, hvor i har diskuteret værktøjerne med jeres egne ord.

Efter Lean Six Sigma kurset har i en god forståelse for de vigtigste Lean Six Sigma principper og metoder, som kan bruges i din jeres organisation. I vil få den grundlæggende introduktion til Lean Six Sigma, og i vil blive præsenteret for en række konkrete eksempler på, hvordan andre organisationer har anvendt Lean Six Sigma metoder til at effektivisere administrative processer.
Praktiske oplysninger

Varighed:

4 dage


Pris:

60000 DKK pr. hold


Sted:

Undervisningen foregår hos jer, så I sparer transporten.


Tidspunkt:

Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til 16:00.

Det er også muligt at ændre i tidspunkterne efter jeres ønske.