Kursus i Six Sigma Black Belt (6 dage) - Virksomhedshold

KURSUS i Six Sigma Black Belt (6 dage) - Virksomhedshold

Lær at skabe resultater med Six Sigma – i både nuværende og fremtidige processer

Six Sigma Black Belt er vores mest omfattende Six Sigma kursus, hvor du og din virksomhed kommer i dybden med værktøjerne. Gennem dette intent 6 dags kursus, vil i lære at udvælge, implementere og fastholde Six Sigma initiativer i hele organisationen. I vil være i stand til at indsamle og analysere data via statistiske værktøjer, samt udlede forbedringstiltag fra analysen. Dagene vil variere imellem undervisning, debatter og gruppearbejde.

Siden løbende med undervisningen, skal i arbejde med en selvvalgt effektiviseringsopgave fra jeres egen organisation. Jeres opgave præsenteres og gennemgåes på den sidste dag i forløbet. Effektivitetsopgaven vil fungere som en Certificeringsopgave.

Kursets indhold

Denne Six Sigma uddannelse henvender sig til personer på alle niveauer af organisationen. Uddannelsen vil give jer kompetencer til at kunne lede Six Sigma initiativer - enten som leder, projektleder eller konsulent. Så hvis i ønsker en praktisk, metodisk og teoretisk anvendelig uddannelse, så er det uddannelsen for jer.

I lærer blandt andet:

  • Anvende DMAIC-modellen
  • Grundlæggende statistik
  • Analysere af datasæt
  • De 7 kvalitetsværktøjer
  • Minimere variation
  • Identificere sammenhæng imellem Input og Output
  • Skabe stabilitet i processer
  • Indtænke Six Sigma i designfasen af en proces
  • Fastsætte stikprøvestørrelser

Kursusdage

Dag 1: Six Sigma filosofien og DMAIC-modellen

Lær historien bag Six Sigma. Hvor stammer fra, hvor har Six Sigma sine styrker og hvordan Six Sigma og Lean går godt i hånd med hinanden. Dagen vil tage udgangspunkt i DMAIC-modellen, som er central i en Six Sigma tankegang. A3 vil blive anvendt som styringsværktøj, samt SIPOC til at identificere processen. Undervisningen vil variere imellem undervisning og gruppearbejde med en case.

Dag 2: Basal beskrivende statistik og de 7 kvalitetsværktøjer

En stor del af Six Sigma handler om, at kunne forstå de data, som er indsamlet. Derfor vil du på denne dag blive introduceret til basal beskrivende statistik. Her vil begreber blive forklaret og simple udregninger vil blive fortaget. Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. De 7 kvalitetsværktøjer vil blive præsenteret, hvor deres styrker og anvendelsesområder vil blive diskuteret. Der vil løbende være mulighed for at afprøve værktøjerne på en case i grupper.

Dag 3: Voice of Customer (VOC), Critical to Quality (CTQ) og FMEA

Lær hvordan du kan skabe overblik over kundens behov, så der bliver taget hånd om dem alle. Ud fra kundens behov vil du lære at identificere, hvilke processer som er kritiske i forhold til kvaliteten. Du vil blive præsenteret for og arbejde med værktøjer i grupper, som vil samle informationer og skabe en prioritering. Den sidste halvdel af dagen vil du arbejde med Fejl-Mulighed og Effekt Analyse værktøjet (FMEA), hvor du vil lære at tage en proaktiv tilgang til endnu ikke opstået hændelser.

Dag 4: Grundlæggende Statistik og Statistiske Proces Kontrol (SPC)

På denne dag vil du lære at forstå de data som du har indsamlet. Der vil blive taget udgangspunkt i de basale beskrivende statistik udtryk, som du allerede har lært. Du vil blive introduceret til forskellige fordelinger, centrale empiriske regler og Excel tips, som vil hjælpe dig med at analysere dine indsamlet data. Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. Efterfølgende vil du lære at anvende Statistiske Proces Kontrol, for at sikre om en proces er i kontrol. Når du har afsluttet denne dag, vil du være i stand til at analyser processer i din egen organisation og opbygge styringsværktøjet dertil.

Dag 5: DMADV, Design of Experiments (DOE) og Stikprøvestørrelser

Lær hvordan du kan anvende Six Sigma tilgangen på endnu ikke udviklet produkter eller processer. På denne dag lærer du at arbejde med DMADV, hvor Six Sigma bliver indtænkt allerede i designfasten af en proces eller et produkt. Du vil lære, hvordan Six Sigma kan styrke en udviklingsproces. Vi vil gå i dybden omkring, hvordan en eksperimental tilgang til procesforståelse fungere. Her vil du lære at kombinere dine statistiske værktøjer med små løbende eksperimenter. I slutningen af dagen vil du lære at fastsætte den rette stikprøvestørrelse for en givende proces. Vi vil gennemgå forskellige regneregler for at fastsætte stikprøvestørrelser, samt hvilke konsekvenserne en forkert stikprøvelse vil have.

Dag 6: Optimeringssopgave i egen organisation (Certificeringsopgave)

For at modtage din Six Sigma Black Belt-certificering skal du afslutte din Six Sigma uddannelse med et effektiviseringsprojekt i din egen organisation. Gennem hele uddannelsen har du lært et tankesæt og en række Six Sigma værktøjer, som du nu skal sætte i spil i forhold til en konkret effektiviseringscase fra din egen organisation. Vi har rigtig gode erfaringer med denne del af kurset, da denne opgave ofte skaber et konkret udbytte for din organisation - og viser effekten af Six Sigma med det samme. Hvis du ikke allerede har en arbejdsgang i tankerne inden uddannelsen begyndelse, så vil du helt sikkert finde en undervejs i forløbet – som underviseren også gerne hjælper dig med at optimere på ved at reducere variationen og skabe stabilitet.Jeres udbytte af kurset:

I løbet af de 4 dage vil i få en dybdegående forståelse af Six Sigma. Således vil i komme til at arbejde med både konkrete værktøjer, værdier og kultur. Udgangspunktet for undervisningen er deltagernes daglige virke, og der lægges vægt på, at den enkelte deltager er i stand til at koble de tillærte værktøjer til jeres egne udfordringer.
Praktiske oplysninger

Varighed:

6 dage


Pris:

90000 DKK pr. hold


Sted:

Undervisningen foregår hos jer, så I sparer transporten.


Tidspunkt:

Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til 16:00.

Det er også muligt at ændre i tidspunkterne efter jeres ønske.