Kursus i Six Sigma Yellow Belt (2 dage) - Virksomhedshold

KURSUS i Six Sigma Yellow Belt (2 dage) - Virksomhedshold

Lær at forstå og arbejde med Six Sigma fra begyndelsen

Dette 2-dagskursus vil give dig og din virksomhed en grundlæggende forståelse for Six Sigma filosofien, samt i vil blive introduceret til en række analytiske værktøjer. Dette kursus vil give jer den grundlæggende forståelse for Six Sigma, og hvordan det kan være anvendeligt i jeres dagligdag.

Kursets indhold

Gennem kursuset vil i lære at arbejde med kvalitetssikring på en analytisk tilgang. Der vil blive arbejdet med metoder til at finde og identificere fejl og kvalitetstab, såvel i produkter som i processer. Alt sammen med et formål om at reducere omkostninger og øde kundetilfredsheden.

Six Sigma Yellow Belt kursuset er fundamentet til Six Sigma, og giver efterfølgende adgang til overbygning i form af Six Sigma Green Belt og Six Sigma Black Belt.

Kurset er opbygget med en god variation af teori, værktøjer og indlagt øvelser, der fokuserer på den praktiske forståelse af Six Sigma tilgang og værktøjer. Gennem øvelserne bliver i, i stand til at anvende værktøjerne i jeres egen organisation.


I lærer blandt andet:

  • Den grundlæggende ideologi ved Six Sigma
  • Introduktion og gennemgang af DMAIC-modellen
  • Projektstyring ved hjælp af A3
  • Projekt definering ved brugen af SIPOC-modellen
  • Basal beskrivende statistik
  • Brugen af De 7 Kvalitetsværktøjer

Kursusdage

Dag 1: Six Sigma filosofien og DMAIC-modellen

Lær historien bag Six Sigma. Hvor stammer fra, hvor har Six Sigma sine styrker og hvordan Six Sigma og Lean går godt i hånd med hinanden. Dagen vil tage udgangspunkt i DMAIC-modellen, som er central i en Six Sigma tankegang. A3 vil blive anvendt som styringsværktøj, samt SIPOC til at identificere processen. Undervisningen vil variere imellem undervisning og gruppearbejde med en case.

Dag 2: Basal beskrivende statistik og de 7 kvalitetsværktøjer

En stor del af Six Sigma handler om, at kunne forstå de data, som er indsamlet. Derfor vil du på denne dag blive introduceret til basal beskrivende statistik. Her vil begreber blive forklaret og simple udregninger vil blive fortaget. Undervisningen er opbygget således, at alle kan være med. De 7 kvalitetsværktøjer vil blive præsenteret, hvor deres styrker og anvendelsesområder vil blive diskuteret. Der vil løbende være mulighed for at afprøve værktøjerne på en case i grupper.Jeres udbytte af kurset:

Efter kurset vil i have nye værktøjer som gør jer i stand til at anvende Six Sigma i jeres egen virksomhed. I vil have en god forståelse for, hvordan forskellige værktøjer kan anvendes og deres styrker. Derudover vil i have et godt fundament indenfor Six Sigma, og være i stand til at avende Six Sigma tankegang i jeres daglige opgaver.

Skulle i senere være interesseret i yderlige uddannelse i Six Sigma, har i mulighed for deltage i Green Belt eller Black Belt træning. Hvor der vil blive gået endnu mere i dybden med værktøjerne og nye vil blive introduceret.

Der ligeledes mulighed for at kombinere Six Sigma tankegangen med Lean tankegangen. Hvis det kunne have jeres interesse, har vi mange enkeltdages lean kurser eller certificeret Lean uddannelser at vælge imellem.Praktiske oplysninger

Varighed:

2 dage


Pris:

30000 DKK pr. hold


Sted:

Undervisningen foregår hos jer, så I sparer transporten.


Tidspunkt:

Undervisningen foregår alle dage fra kl. 9:00 til 16:00.

Det er også muligt at ændre i tidspunkterne efter jeres ønske.